สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2013
อัพเดท8/08/2015
ผู้เข้าชม86951
แสดงหน้า126750
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
การติดตั้งเครื่องให้ถูกวิธี

อ่าน 961 | ตอบ 0
สถานทีสําหรับติดตั้งเครืองชังวิเคราะห์ในห้องทดสอบ
     เนืองจากภายในเครืองชังแต่ละเครือง ประกอบด้วยชินส่วนทีบอบบาง ซึงได้รับการปรับแต่งให้อยู่ในสภาพทีไวต่อการตอบสนองต่อการเปลียนนําหนัก ฝุ่น ความร้อน และสิ่งสกปรกภายในเครืองชั่ง อันอาจจะส่งผลให้เครืองชั่งทํางานผิดปกติได้  ดังนั้นสถานที่สําหรับติดตั้งเครื่องชั้งจะต้องเป็นห้องทีสะอาดมิดชิด ปราศจากฝุ่น  มีแสงสวางพอสมควร อากาศถ่ายเทได้ดีแต่ต้องไม่มีลม ถ้าเป็นห้องสําหรับทําการชั่ง ทีต้องการความละเอียดถูกต้องสูง จําเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื่นด้วย พืน สําหรับวางเครืองชั่งจะต้องแข็งแรง มั่นคง ไม่สั่นสะเทือน หรือเอียงได้ง่าย และ ตัวเครืองชั่งจะต้องไม่ถูกฝน หรือแดดโดยตรง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ดาวนโหลดข้างล่างนี้
ดาวน์โหลดที่นี่
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :