สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2013
อัพเดท8/08/2015
ผู้เข้าชม86951
แสดงหน้า126750
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
ปัจจัยในการสอบกลับเครื่องมือ

อ่าน 1476 | ตอบ 3
ปัจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได้
1. เปรียบเทียบอยางต่อเนืองเป็ นลูกโซ่ จากผู้ใช้งานเครืองมือวัด กลับ ไปสู่มาตรฐานทีผู้เกียวข้องยอมรับ ซึงโดยทัวไป คือ มาตรฐานระหว่างชาติ หรือ มาตรฐานแห่งชาติ
2. มีความไม่แน่นอนของการวัด โดยจะต้องคํานวณตามวิธีทีกาหนด และรายงานค่า เพือให้สามารถคํานวณความไม่แน่นอนรวมของทุกขั้นตอนได้
3. ทําเป็นเอกสาร จะต้องทําตามวิธีดําเนินการทีเป็นเอกสาร และเป็นที ยอมรับโดยทัวไป อีกทั้งผลของการเปรียบเทียบกต้องทําเป็นเอกสารเช่นกัน 
4. มีความสามารถ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องแสดงให้เห็นถึง ความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ เช่น จนท.สอบเทียบ , เครืองมือมาตรฐาน , สภาวะแวดล้อม เป็นต้น หรือแสดงด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. ช่วงระยะเวลาระหวางการสอบเทียบ การสอบเทียบจะต้องกระทําซ้ำ ตามช่วงเวลาทีเหมาะสม และระยะของช่วงเวลานี้จะขึ้นอยู่กับหลายๆตัวแปร เช่น ความถีของการใช้งาน การนําไปใช้ ความเสถียรของเครืองมือ
6. สามารถอ้างถึงหน่วยวัด SI 

ดาวน์โหลดที่นี่
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
warehouse for sale warehouse for sale warehouse for sale Miami warehouse for sale craftsman style homes for sale local real estate agents how to choose a real estate agent brand new homes for sale homes for sale DC realtor leads homes for sale in Hawaii find a real estate agent beach houses for sale realtor leads real estate agent Alaska real estate Charleston SC real estate bank owned homes for sale sale real estate Miami real estate Real Estate Leads real estate agents real estate agents near me houses homes for sale DC how to get real estate leads find a real estate agent find real estate agent real estate agents near me cheap homes for sale Charleston real estate homes for sale in Hawaii Austin Texas real estate country homes for sale Florida homes for sale realtor leads find a real estate agent Austin Texas real estate Alaska real estate how to choose a real estate agent beachfront homes for sale find homes for sale real estate agent reviews how to choose a real estate agent real estate agent real estate agent how to find a real estate agent find a real estate agent big homes for sale bank owned homes for sale real estate top real estate agents homes for sale by map historic homes for sale foreclosed homes for sale Boca Raton real estate foreclosure homes for sale how to get real estate leads Charleston real estate find real estate agent brand new homes for sale houses for sale near me how to find a real estate agent real estate agents foreclosed homes for sale home for homes for sale home for historic homes for sale real estate agent reviews Fannie Mae homes for sale contemporary homes for sale real estate agents how to find a real estate agent homes for sales cheap homes for sale Florida real estate bank owned homes for sale find real estate agent real estate agents near me Real Estate Leads beachfront homes for sale finding a real estate agent sale houses for sale in Florida real estate houses finding a real estate agent historic homes for sale real estate agents local real estate agents homes for sale DC beautiful homes for sale cheap homes for sale beach house for sale real estate agent real estate top real estate agents houses for sale find a real estate agent estate-agents.com/real-estate-leads.html>Real Estate Leads real estate agent reviews house finding a real estate agent find real estate agent real estate agent reviews bay area homes for sale homes for sales find a real estate agent local real estate agents contemporary homes for sale a href="http://top-local-real-estate-agents.com">top real estate agents country homes for sale finding a real estate agent homes for sale houses for sale near me real estate agent big homes for sale real estate agents foreclosure homes for sale Boca Raton real estate real estate agent how to find a real estate agent real estate agent foreclosure homes for sale homes for sale top real estate agents foreclosed homes for sale find homes for sale big homes for sale finding a real estate agent Miami real estate local real estate agents craftsman style homes for sale Miami real estate real estate lead generation best real estate agents top real estate agents contemporary homes for sale beachfront homes for sale real estate agents bay area homes for sale Florida real estate estate-agents.com/real-estate-2.html>Alaska real estate find a real estate agent house for sale how to choose a real estate agent real estate agents near me house for sale how to choose a real estate agent craftsman style homes for sale Boca Raton real estate how to find a real estate agent real estate agent reviews beach homes for sale real estate agent reviews FHA approved homes for sale find real estate agent how to get real estate leads real estate ==== real estate homes for sale in Hawaii top real estate agents Austin Texas real estate house local real estate agents Real Estate Leads bay area homes for sale Fannie Mae homes for sale homes for sale by map real estate agents near me Florida homes for sale FHA approved homes for sale find real estate agent Real Estate Leads brand new homes for sale houses for sale in Florida homes for sale by map beach homes for sale best real estate agents home for Charleston SC real estate find homes for sale real estate agents sale house houses for sale real estate agent estate-agents.com>how to find a real estate agent Real Estate Leads real estate find a real estate agent real estate agent reviews houses for sale in Florida finding a real estate agent Florida homes for sale finding a real estate agent real estate best real estate agents how to find a real estate agent country homes for sale homes for sales real estate agents near me find real estate agent real estate real estate agent beautiful homes for sale how to choose a real estate agent real estate agent how to choose a real estate agent beach homes for sale beach houses for sale houses for sale near me Charleston SC real estate local real estate agents how to find a real estate agent beach house for sale how to choose a real estate agent real estate lead generation FHA approved homes for sale how to find a real estate agent finding a real estate agent finding a real estate agent real estate agent reviews house for sale beach house for sale houses for sale === Fannie Mae homes for sale find real estate agent find real estate agent houses find a real estate agent beach houses for sale < how to choose a real estate agent Charleston real estate Florida real estate real estate agent reviews real estate agent beautiful homes for sale real estate agent real estate lead generation
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 23/01/2019 03:34
2
อ้างอิง

Joy
Commercail Real Estate | Office Space For Rent Miami | Motel For Sale | Office Building | Office Buildings For Sale | Commercial Properties | Hotel For Sale | Commercial Realtor | Warehouse For Sale In Miami Florida | Commercial Real Estate Mortgage | Office Space For Rent | Office Building Miami | Office Space | Commercial Office Buildings For Sale | Commercial Properties| Commercial Real Estate Agents | Commercial Mortgage | Commercial Real Estate Broker Miami | Search Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Agent | Commercial Property | Commerical Real Estate Listings | Commerial Real Estate | Warehousing | Warehouse For Sale Miami | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Realtors | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Property Brokers | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Listings | Commercialrealestate | Miami Dade Commercial Real Estate | Industrial Property | Hotel Brokers | Commercial Real Estate Mortgage | Miami Warehouses For Lease | Doral Florida Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Loan | Commercial Mortgage Rates | Warehouse For Sale Miami | Commercial Real Estate Miami Fl | Lease Office | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commerical Real Estate Companies | Commercial Real Estate Miami | Commerical Real Estate For Sale | Miami Commercial Realtors | Commercial Property | Miami Warehouse Space | Commercial Real Estate | Commercial Office Building | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate Miami Fl | Office Space For Lease | Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Property | Buy Hotel | Hotel Broker | Office Building For Sale | Miami Commercial Real Estate For Sale | Commercial Mortgage Interest Rates | Miami Commercial Real Estate Broker | Office Space | Commercial Real Estate Mls | Office Buildings | Office Space Miami | Commercial Real Estate Company | Motel For Sale | Office Building Sale | Office Building For Sale | Offices For Sale | Warehouse For Lease | Office Building For Sale | Warehouse Listings | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Search | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Companies | Office Buildings For Sale | Warehouses For Sale | Office Building For Lease | Miami Office Buildings | Commercial Properties | Warehouse In Miami | Miami Warehouse Space | Commercial Real Estate Agents | Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Broker | Commerical Real Estate | Office Space For Sale | Office Building For Rent | Commercial Real Estate Miami | Hotels For Sale | Comercial Property For Sale | Warehouse For Lease | Office Buildings | Warehouses For Sale Miami | Commercial Building For Sale | Miami Commercial Realtors | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Interest Rate | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate Agents | Commercial Realtors | Office Building For Lease | Commercial Real Estate Companies | Commercial Realtors | Miami Commercial Real Estate Broker | Office Space Miami Florida | Miami Commercial Real Estate | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Listing | Offices For Lease | Doral Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Broker | commercial real estate companies | Hotel For Sale | Office Space For Lease | | Commercial Property For Sale | Commercial Realtor | Commercial Real Estate Agent | Comercial Real Estate For Sale | Shopping Center For Sale | Commercial Real Estate Broker | Miami Warehouse | Warehouses For Sale In Miami | Miami Commercial Real Estate | Commercial Property | Commercal Property For Sale | Comercial Property | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Mls | Commercial Real Estate Miami | Commercial Office Space | Commercial Real Estate Miami | Miami Warehouses | Commercialrealestate | Office Space For Rent Miami | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Miami Florida | Warehouses For Sale | Commercial Mortgage | Warehousing | Commercial Real Estate In Miami | Warehouse Space | Office For Rent | Miami Dade Commercial Real Estate | Comercial Property | Commercial Real Estate Miami Florida | Hotel Brokers | Commercial Real Estate For Sale | Hotel Motels For Sale | Buildings For Sale
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 19/03/2019 07:51
3
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 13/11/2019 08:08
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :