สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2013
อัพเดท8/08/2015
ผู้เข้าชม86951
แสดงหน้า126750
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
การพิจารณาก่อนส่งเครื่องมือ

อ่าน 989 | ตอบ 2
 ข้อควรพิจารณาก่อนส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบ
          เราได้พูดถึงใบรายงานผลการสอบเทียบที่เราได้รับมาภายหลังส่งเครื่องมือวัดไปรับการสอบเทียบนั้น นอกเหนือจากจะใช้เอกสารนั้นเพื่อยืนยันว่าเครื่องมือวัดนั้นๆได้รับการสอบเทียบแล้ว รายละเอียดของใบรายงานผลการสอบเทียบ ยังนำมาพิจารณาใช้เป็นประโยชน์ได้ เช่น ค่าความไม่แน่นอนของการวัด , ค่าแก้ , ค่าเลื่อน (Drift ) และความเสถียร ( Stability ) ของเครื่อง เพื่อที่จะได้พิจารณาว่าค่าต่างๆเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะยอมรับหรือไม่ มีโอกาสที่ค่าเหล่านี้จะหลุดออกนอกเกณฑ์การยอมรับหรือไม่ เพื่อที่จะได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง กำหนดวิธีการใช้งาน ตลอดจนการตรวจสอบระหว่างใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเครื่องมือวัด มีผลการวัดออกนอกเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่เราจะตัดสินใจส่งเครื่องมือวัดไปทำการสอบเทียบ ที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายนอกนั้น มีสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงก่อนส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบทุกครั้ง เพื่อที่ว่าจะได้ผลการสอบเทียบที่เป็นไปตามความต้องการของเรา และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย โดยมีข้อแนะนำดังนี้
1. กำหนดเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดว่ามีค่าเท่าใด เช่น เครื่องมือวัดภายหลังสอบเทียบแล้ว ควรมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ในเกณฑ์ใด เช่น + 0.5 C หรือ + 0.5 ?m เป็นต้น เพื่อที่ว่า เมื่อนำเครื่องมือวัดไปใช้ควบคุมการผลิต จะไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อนำเครื่องมือวัดไปใช้เป็น working standard มีค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการ ทั้งนี้เพราะค่าความไม่แน่นอนจะสะสม (accumulate) ทำให้เครื่องมือวัดที่นำมาสอบเทียบกับ working standardมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดเพิ่มขึ้น
2. เราต้องการรายงานผลการสอบเทียบเป็นอย่างไร เช่น เป็นจุดหรือเป็นช่วง (range) พร้อมด้วยรายละเอียดของค่าที่ได้จากการทำ interpolation หรือไม่ เพื่อที่เมื่อได้รายงานผลกลับมาจะใช้ได้ตามต้องการโดยไม่มีปัญหา
3. หลังจากกำหนด ค่าความไม่แน่นอนที่ยอมรับแล้ว ให้ตรวจเช็ครายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถว่าห้องปฏิบัติการใด มี Scope และ Best Measurement Capability เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องการบ้าง มีกี่แห่ง เพื่อที่จะคัดเลือกว่าจะส่งไปที่ใดโดยพิจารณา ค่าบริการ ระยะเวลา และสถานที่ ที่เหมาะสม
ผู้เขียนหวังว่า หากทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบ ได้พิจารณาประเด็นเหล่านี้ก่อนการส่งเครื่องมือวัดไปรับการสอบเทียบ ก็จะได้รับผลประโยชน์คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เสียไป

 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล    : สมท.สารปีที่ 9 ISSN 0859-5348 , คุณปรีชา ดิษเสถียร , น.3, มกราคม – มีนาคม 2547

 ดาวน์โหลดเอกสาร
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
warehouse for lease warehouse for lease warehouse for lease Miami warehouse for lease Miami warehouse for lease Miami warehouse for lease real estate lead generation how to choose a real estate agent real estate agent house contemporary homes for sale how to find a real estate agent FHA approved homes for sale Office Space | Office Building For Rent | Commercial Real Estate Miami | Comercial Property | Miami Commercial Real Estate | Office Space For Sale | Office Building For Sale | Commercial Mortgage | Office Building Miami | Commercial Properties | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate For Sale | Shopping Center For Sale | Industrial Property | Buy Hotel | Commercial Real Estate Miami Fl | Office Space For Lease | Commercial Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate | Warehousing | Commercial Real Estate Miami Florida | Commercial Property | Warehousing | Commercial Real Estate Agents | | Warehouse Listings | Commercial Real Estate Search | Buildings For Sale | Office Buildings | Hotel Broker | Commercial Property For Sale | Office Space For Rent | Commercial Real Estate Agents | Lease Office | Commercial Building For Sale | Office Buildings For Sale | Commercial Properties| Office Building Sale | Warehouse For Lease | Miami Commercial Real Estate Broker | Commerical Real Estate Companies | Warehouses For Sale | Commercial Properties | Miami Warehouses For Lease | Offices For Sale | Commercial Realtors | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Listings | Warehouse For Sale | Commercial Mortgage | Commercial Real Estate Brokers | Warehouse For Sale In Miami Florida | Warehouses For Sale Miami | Commerical Real Estate | Commercial Real Estate Miami Fl | Miami Commercial Real Estate | Commercial Property Brokers | Commercial Office Building | Commercial Realtor | Miami Commercial Real Estate For Sale | Miami Commercial Realtors | Commercial Property | Commercial Real Estate Agents | Office Space For Rent Miami | Miami Dade Commercial Real Estate | Comercial Property | Warehouse For Lease | Office Building For Lease | Commercial Real Estate Companies | Commercial Real Estate Loan | Commercial Real Estate Brokers | Motel For Sale | Commercial Real Estate Mortgage | Comercial Real Estate For Sale | Hotel For Sale | Commercial Real Estate Companies | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Company | Commercial Real Estate Mls | Commercial Real Estate For Sale | Commercal Property For Sale | Commercial Mls | Warehouse For Sale | Warehouses For Sale Miami | Office Space For Rent Miami | Offices For Lease | Commercial Real Estate Broker Miami | Commercial Realtors | Office Building For Sale | Warehouses For Sale Miami | Office Space For Lease | Commercial Office Space | Hotel For Sale | Commercialrealestate | Commercial Real Estate Miami Florida | Warehouse For Sale Miami | Commercial Real Estate Agent | Commercial Real Estate Mortgage | Miami Office Buildings | Commercial Property | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate In Miami | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Listing | Commercial Realtor | Commercial Property | Doral Florida Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Miami Fl | Office Space Miami Florida | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Miami | Office Building For Lease | Hotel Motels For Sale | Motel For Sale | Commercial Realtors | Office Building | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | commercial real estate companies | Commercialrealestate | Office Space | Warehouses For Sale In Miami | Doral Commercial Real Estate | Commercial Real Estate For Sale | Miami Dade Commercial Real Estate | Commercial Mortgage Rates | Search Commercial Real Estate | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Miami | Commerial Real Estate | Commerical Real Estate For Sale | Warehouse For Sale Miami | Office Buildings For Sale | Warehouse For Lease | Miami Warehouse Space | Commercial Real Estate Agent | Commercial Real Estate Miami | Office For Rent | Commerical Real Estate Listings | Office Space Miami | Miami Warehouse | Commercial Real Estate Broker | Hotels For Sale | Miami Warehouse Space | Commercial Real Estate Interest Rate | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Mortgage Interest Rates | Commercail Real Estate | Warehouse Space | Warehouse In Miami | Comercial Property For Sale | Commercial Real Estate Brokers | Hotel Brokers | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Broker | Warehouses For Sale | Miami Commercial Realtors | Commercial Real Estate Brokers | Miami Warehouses | Hotel Brokers | Office Buildings
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 18/03/2019 18:42
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 13/11/2019 12:06
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :