สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2013
อัพเดท8/08/2015
ผู้เข้าชม86951
แสดงหน้า126750
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
การพิจารณาตรวจรับเครื่องมือ

อ่าน 1356 | ตอบ 2
การทวนสอบเครื่องมือวัด
วิธีการทวนสอบ       สูตร    | ค่า Correction + ค่า Uncertainty |
กรณีที่  1   คือ  | ค่า Correction + ค่า Uncertainty |   <=  ค่า Tolerance  แสดงว่า  ผ่าน
ตัวอย่างเช่น  ผลการสอบเทียบตัววัดอุณหภูมิมีค่าสอบเทียบที่ 50 oC มีค่าแก้ 0.5 oC และค่าความไม่แน่นอนในการวัด +/-0.29 oC    และมีเกณฑ์การยอมรับอยู่ที่ +/- 1 oC
ดังนั้น ค่า Correction  เท่ากับ  0.5 oC  และค่า Uncertainty  เท่ากับ +/- 0.29 oC      =   |0.5  +  0.29 |     =  0.79 oC
แสดงว่า ผลการทวนสอบในครั้งนี้มีค่า น้อยกว่าเกณฑ์การยอมรับ แสดงว่าผ่าน
กรณีที่  2   คือ  | ค่า Correction + ค่า Uncertainty |   >  ค่า Tolerance 
2.1   ค่า Uncertainty  £   ค่า Tolerance  แสดงว่า  ผ่าน แต่ต้องใช้ค่าแก้
ตัวอย่างเช่น  ผลการสอบเทียบตัววัดอุณหภูมิมีค่าสอบเทียบที่ 50 oC มีค่าแก้ 0.5 oC และค่าความไม่แน่นอนในการวัด +/-0.29 oC    และมีเกณฑ์การยอมรับอยู่ที่ +/- 0.5 oC
ดังนั้น ค่า Correction  เท่ากับ  0.5 oC  และค่า Uncertainty  เท่ากับ +/- 0.29 oC   =    |0.5  +  0.29 |       =  0.79 oC
แสดงว่า ผลการทวนสอบในครั้งนี้มีค่า มากกว่าเกณฑ์การยอมรับ ดังนั้นพิจารณาที่ค่า Uncertainty ว่าน้อยกว่าเกณฑ์การยอมรับ แสดงว่าผ่าน แต่ต้องใช้ค่าแก้ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
2.2   ค่า Uncertainty  >   ค่า Tolerance  แสดงว่า  ไม่ผ่าน
ตัวอย่างเช่น  ผลการสอบเทียบตัววัดอุณหภูมิมีค่าสอบเทียบที่ 50 oC มีค่าแก้ 0.5 oC และค่าความไม่แน่นอนในการวัด +/-0.29 oC    และมีเกณฑ์การยอมรับอยู่ที่ +/- 0.25 oC
ดังนั้น ค่า Correction  เท่ากับ  0.5 oC  และค่า Uncertainty  เท่ากับ +/- 0.29 oC     =   |0.5  +  0.29 |     =  0.79 oC
แสดงว่า ผลการทวนสอบในครั้งนี้มีค่า มากกว่าเกณฑ์การยอมรับ ดังนั้นพิจารณาที่ค่า
Uncertainty มากกว่าเกณฑ์การยอมรับ แสดงว่าไม่ผ่าน
    ดาวน์โหลดที่นี้
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
warehouses warehouses warehouses warehouses Miami warehouses Miami warehouses house for sale bay area homes for sale country homes for sale best real estate agents find real estate agent houses for sale Miami Warehouses | Commercial Real Estate Agents | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Miami Commercial Real Estate Broker | Office Space For Rent Miami | Doral Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Miami | Office For Rent | Comercial Property | Office Building For Lease | Commercial Property Brokers | Commercial Property For Sale | Miami Office Buildings | Comercial Property For Sale | Miami Dade Commercial Real Estate | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Loan | Commercial Real Estate Companies | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate Interest Rate | Office Space Miami Florida | Office Buildings For Sale | Commercial Mortgage Interest Rates | Buildings For Sale | Office Space | Commercial Property | Commercial Real Estate Broker Miami | Warehouses For Sale | Warehouses For Sale | Commercial Properties | Office Space For Rent | Miami Commercial Real Estate For Sale | Office Buildings | Commercial Building For Sale | Warehouse For Lease | Office Building Miami | Commercail Real Estate | Office Space For Lease | Warehouse Listings | Commercial Realtor | Miami Warehouse Space | Commercial Office Building | Buy Hotel | Commercial Real Estate Brokers | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Mortgage | Commerical Real Estate Listings | Warehouse For Sale Miami | Miami Warehouse Space | Lease Office | Office Space For Sale | Warehouses For Sale Miami | Hotel For Sale | | Motel For Sale | Commerical Real Estate Companies | Warehouse Space | Warehouse In Miami | Commercial Realtors | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Broker | Office Space | Miami Commercial Real Estate | Commercial Mls | Hotel Brokers | Office Building For Rent | Commerical Real Estate For Sale | Office Building | Commercial Real Estate Agents | Commercial Property | Miami Warehouses For Lease | Office Building For Sale | Commerical Real Estate | Miami Commercial Realtors | Commercial Real Estate Broker | Commercial Office Space | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Miami | Commercial Property | Commercial Real Estate Mortgage | Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commercial Real Estate Listings | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Companies | Hotel Brokers | Commercial Real Estate Listing | Warehousing | Commercial Real Estate Miami | Comercial Property | Miami Commercial Real Estate | Warehouses For Sale Miami | Office Building For Lease | Miami Warehouse | Commercial Real Estate Search | Commercial Real Estate Miami Fl | Offices For Sale | Commercial Properties| Commercial Real Estate For Sale | Office Buildings | Hotel For Sale | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate Brokers | Motel For Sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Warehouse For Lease | Office Space For Rent Miami | Commercial Property | Warehousing | Miami Dade Commercial Real Estate | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Office Space Miami | Miami Commercial Realtors | Commercialrealestate | Warehouse For Sale In Miami Florida | Shopping Center For Sale | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Mls | Commercial Real Estate Agent | Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Company | Comercial Real Estate For Sale | Commercial Mortgage Rates | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate For Sale | Miami Commercial Real Estate Broker | Hotels For Sale | Commerial Real Estate | Commercial Realtors | Commercial Mortgage | Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Miami | Office Building For Sale | Offices For Lease | Commercial Real Estate For Sale | Commercal Property For Sale | Commercial Mortgage | Commercial Real Estate | Office Space For Lease | Hotel Broker | Hotel Motels For Sale | Warehouse For Lease | Commercial Realtors | Industrial Property | Commercial Real Estate In Miami | Commercial Realtor | Commercialrealestate | Commercial Real Estate Brokers | commercial real estate companies | Commercial Properties | Doral Florida Commercial Real Estate | Commercial Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate Agent | Search Commercial Real Estate | Office Building Sale | Warehouses For Sale Miami | Warehouse For Sale Miami | Warehouses For Sale In Miami
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 19/03/2019 00:25
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 13/11/2019 08:28
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :